jos-slippens-vleeswaren-opmeer-logo

Privacy verklaring

Wij respecteren uw privacy! Wij behandelen de persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen dan ook uiterst vertrouwelijk en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is en ze worden ook niet verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens verstrekt n.a.v. een sollicitatie
Met het verstrekken van uw persoonsgegevens voor een sollicitatie, geeft u ons toestemming deze gegevens enkel voor dit doeleinde te gebruiken. Het gaat hierbij om de gegevens die blijken uit uw cv, de begeleidende brief en/of het sollicitatieformulier.

Wij gebruiken deze gegevens om na te gaan in hoeverre uw profiel, m.b.t. kennis en kunde, aansluit bij de desbetreffende vacature en vervolgens om met u te kunnen communiceren inzake het sollicitatieproces. Uw gegevens worden niet gedeeld met een externe partij.

Mocht u geen persoonsgegevens willen verstrekken die voor ons noodzakelijk zijn om uw sollicitatie in overweging te kunnen nemen, dan zijn wij niet in staat deze in verdere behandeling te nemen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Tot vier weken na sluiting van de sollicitatieprocedure worden alle persoonsgegevens van de kandidaten bewaard. Daarna worden ze geheel vernietigd.

Als we uw persoonsgegevens in ons dossier willen bewaren, omdat wij verwachten dat zich binnen een half jaar tijd een andere mogelijkheid voordoet waarvoor wij uw kandidatuur geschikt achten, dan vragen wij u specifiek om toestemming uw gegevens gedurende deze periode van maximaal een half jaar mogen bewaren. U kunt dan aangeven of dit akkoord is. Zo ja, dan blijft u altijd het recht houden hierop terug te komen. Zo niet, dan zullen wij uw gegevens als nog direct vernietigen.

Aanpassing verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. De aangepaste verklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

Datalek
Is er sprake (vermoeden) van een datalek, dan verzoeken wij u dit direct bij ons te melden.