Bij de buurt betrokken

De reden waarom de naam Jos Slippens Vleeswaren niet zo heel bekend is bij een breed publiek is omdat Slippens er bewust voor heeft gekozen niet voor een merkenaanpak te gaan. Dat wil echter niet zeggen, dat Jos Slippens Vleeswaren anoniem is. Dat geldt zeker niet voor Opmeer en de daar rondom liggende plaatsen.

Verenigingen en instanties weten inmiddels dat bij Jos Slippens kan worden aangeklopt voor doelen en initiatieven die van maatschappelijke en sociale betekenis zijn voor de inwoners van Opmeer. Dat kan gaan om kleinere sponsorbijdragen als reclameborden bij sportverenigingen en advertenties in clubbladen maar ook voor zaken van grotere sociale betekenis.